Vestnik – 50 let povezujemo

Ob 50. obletnici nepretrganega izhajanja Števerjanskega vestnika prirejata Slovensko katoliško prosvetno društvo “F. B. Sedej” in Krožek Anton Gregorčič večer z naslovom “50 LET POVEZUJEMO”. Prireditev bo v soboto, 12. januarja, ob 20. uri v veliki dvorani župnijskega doma v Števerjanu. Dogodek spada v sklop dejavnosti projekta Zastavimo skupne moči …