Vestnik

Steverjanski vestnik 18x6
Števerjanski Vestnik je glasilo, ki zaobjema kulturne, verske in gospodarstvene novice naše vasi, Števerjana. Rodil se je leta 1969 in vse od takrat redno izhaja. Društvo S.K.P.D. F.B. Sedej ga štirikrat letno skrbno oblikuje in zloži, berejo pa ga vsi vaščani in Števerjanci, ki so za ta ali drug vzrok odšli v svet. Nekaj izvodov berejo v Avstriji, Angliji, Avstraliji in v Združenih Državah Amerike. Števerjanski Vestnik odgovarja skrbnemu in občudovanja vrednemu pregovoru:  »Verba volant, scripta manent«. V društvu smo prepričani, da je beleženje podatkov in dogodkov velika odgovornost, saj bodo lahko naslednje generacije iz teh tiskovin razumele in spoznale marsikaj, kar zadeva vaško življenje.

Informacije

Glavni urednik: Damjan Klanjšček

Odgovorni urednik: Ivan Vogrič

Računalniški mojster: Elija Muzič
 
NameDownloadFile Size
NameDownloadFile Size
Documents
   Števerjanski Vestnik - Arhiv
     1969
     1970
     1971
     1972
     1973
     1974
     1975
     1976
     1977
     1978
     1979
     1980
     1981
     1982
     1983
     1984
     1985
     1986
     1987
     1988
     1989
     1990
     1991
     1992
     1993
     1994
     1995
     1996
     1997
     1998
     1999
     2000
     2001
     2002
     2003
     2004
     2005
     2006
     2007
     2008
     2009
     2010
     2011
     2012
     2013
     2014
     2015
     2016
     2017
     2018

No files found in this folder.

Save