Vestnik

Steverjanski vestnik 18x6
Števerjanski Vestnik je glasilo, ki zaobjema kulturne, verske in gospodarstvene novice naše vasi, Števerjana. Rodil se je leta 1969 in vse od takrat redno izhaja. Društvo S.K.P.D. F.B. Sedej ga štirikrat letno skrbno oblikuje in zloži, berejo pa ga vsi vaščani in Števerjanci, ki so za ta ali drug vzrok odšli v svet. Nekaj izvodov berejo v Avstriji, Angliji, Avstraliji in v Združenih Državah Amerike. Števerjanski Vestnik odgovarja skrbnemu in občuovanja vrednemu pregovoru:  »Verba volant, scripta manent«. V društvu smo prepričani, da je beleženje podatkov in dogodkov velika odgovornost, saj bodo lahko naslednje generacije iz teh tiskovin razumele in spoznale marsikaj, kar zadeva vaško življenje.

Informacije

Glavni urednik: Damjan Klanjšček

Odgovorni urednik: Ivan Vogrič

Računalniški mojster: Elija Muzič
 
Documents
   Števerjanski Vestnik - Arhiv
     1969
     1970
     1971
     1972
     1973
     1974
     1975
     1976
     1977
     1978
     1979
     1980

No files found in this folder.

Save